Produkter för bättre hörsel

 • Hörselinsatser
 • Vi tillverkar hörselinsatser i olika design utförande och material. Våra hårda insatser framställs med hjälp av det senaste inom digital design och 3D print. För silikon och PU material har vi för närvarande en kombination mellan digitaldesign och manuell tillverkning.

Våra hårda material för 3D print har hög transparans och är biokompatibla.

För silikon material använder vi oss av silikon med en hårdhet på 60 shore i transparant eller vit, gul, röd, blå och svart.

PU (polyurethane) material är komfortabel att bära, den är hård i rumstemperatur och mjuk när det blir kroppstempererad.

 • Hörselskydd
 • ”bachmaiER” serie kan anpassas till olika yrkeskategorier. Med patenterade filtrar kan vi anpassa hörselskydd efter behov.

 • Original hörselskydd
 • En produkt för tre olika användningsområde. Används som ljuddämpande hörselskydd för t.ex. Lärare, fritidspedagoger samt dagispersonal, olika filtrar dämpar ljudnivån utan att röster förvrängs. Kan kombineras med shooter och b.IEM ER.

Tre utbytbara filtrar för olika

Filterförsegling ljudexponeringar,10, 15 &25db

Hörselskydd med eller utan handtag

 • Shooter
 • Aktiv filter med automatisk ljudnivådämpning, används vid jakt eller i gruvor och flygplatser där plötsliga ljud förekommer. Ljudnivå reduceras till behaglig hörbar nivå.

Är kompatibel med b10/ b15/ b25 samt b30, enkel omplacering genom att ta bort elektroniska delen från insatsen och ersätta den med en ny.

b.IEM ER

Från hörselskydd till hörlurar med bästa ljudkvalité, avlägsna elektroniska filter(shooter)eller filter(orginal hörselskydd)och ersätt den med hörlurar med svarsknapp. Snabbt och enkelt.

 • Hörselskydd och industriserie
 • Industriserien är anpassad för tuffa industri och bygg miljöer där man utsätts för höga ljudnivåer. Med 4 olika utbytbara filtrar kan ljudet reduceras till behaglig nivå.

Hörselskydd Industriserie gjord av mjuk silikon

Gjord av mjuksilikon är hörselskydden kemisk och mekaniskresistenta och komfortabla och biokompatibla. Kan beställas med olika filtrar för olika ljudnivåer.

Hörselskydd Industriserie i hård material

Det hårda materialet gör att smuts och fett inte fastnar på hörselskydden och är lätt att rengöra. Kan beställas med olika filtrar för olika ljudnivåer.

 • Hörselskydd för motorcykel åkare
 • Med sin smala och komfortabla design är det idealisk att bäras under hjälm. Den har designats speciellt för att varningssignaler ska kunna höras. Det kan användas för motorcykelåkare eller fyrhjulingsåkare eller liknande aktiviteter.

 • Simproppar
 • Under barndomen är det vanligt med öroninfektion i samband med bad och simaktiviteter vilket kan leda till allvarliga konsekvenser på hörsel även hos vuxna. Simproppar kan förhindra öroninfektion avsevärt. Kan beställas i olika färger.

 • Sovproppar
 • Oftast förväntar man sig total blockering av ljud men detta är ej möjlig eftersom:

-En säkerhetsfara vid brand om man inte hör brandvarnare.

-Det är fysisk omöjligt att åstadkomma total blockering av ljud.

-Total ljudblockering kan leda till överkänslighet mot ljud.

Därför sovproppar har bra ljudredusering och inte blockering.

 • Hörlurar
 • Hörlurar i b.IEM ER serie har hög ljudkvalité och kan beställas som standard hörlurar med tre silikon proppar eller med insatser(orginal hörselskydd)för bättre passform och musikupplevelse.